< Zedeho stránečky

Zesilovač DPA110

   Po konzultacích s přáteli jsem základní řadu doplnil ještě o "začátečnický" typ DPA110. Při jeho návrhu jsem sledoval hlavně finanční stránku věci, takže jsem opustil bimonaurální koncepci (dva síťové transformátory), jako kompromis jsem alespoň použil oddělená sekundární vinutí pro každý kanál. Na nejvyšší možnou míru jsem zredukoval i ochranné obvody, takže tento zesilovač neobsahuje modul ochran (který by jinak měl být součástí všech zesilovačů této řady). Zesilovač má jen ochranu proti ss. napětí na výstupu, která je tak jednoduchá, že je umístěna přímo na desce s plošnými spoji vlastního zesilovače. Deska je navržena tak, aby bylo možné použít "obyčejné" výkonové tranzistory v pouzdře TO3 (KD607/617, BDW51C/BDW52C) i tranzistory v darlingtonově zapojení (KD366A/KD367A, BDX87C, BDX88C). Lze použít i jiné tranzistory, k výběru je nepřeberné množství typů.

   Vlastní zapojení je prakticky stejné jako u DPA220, má až na menší výkon prakticky stejné parametry a platí pro něj stejný oživovací postup. Zde musím říct ještě jednu poznámku. Díky celosymetrické koncepci je celá řada schopna pracovat ve velkém rozsahu napájecích napětí. Při malých napětích, kdy je poměr výstupního napětí k úbytku na antisaturačních diodách malý, nastává přechod z "čistého" do limitovaného stavu jen velmi pozvolna. Jinými slovy zesilovač se chová úplně stejně jako elektronkové přístroje. Proto se domnívám, že tento typ zesilovače je by byl ideální pro aplikaci v kytarových kombech (ale i typy 220 a 440). Síťový transformátor by v tomto případě mohl mít odbočky na sekundárním vinutí na napětí 10 až 15V, po přepnutí na napětí by zesilovač byl napájen ss napětím +/-15V až 20V a jeho čistý výstupní výkon by byl 10 až 15W. Při komfortnějším klubovém hraní (případně i nahrávání ve studiu) je to výkon dostatečný, což mi doufám většina kytaristů potvrdí.

  V případě, kdy chcete tento typ zesilovače použít i v profesionální zvukařské praxi, můžete předřadit modul symetrického vstupního zesilovače. Pro tento případ je na plošném spoji vyvedeno napájecí napětí +/- 15V (špičky 5, 6, 7), které jinak nemusíte použít (budete-li zesilovač používat v domácích podmínkách). Vstupní zesilovač je zapojen nejjednodušším možným způsobem, který je ale velmi často používaný a pro tuto aplikaci zcela dostačující. Vstupní zesilovač je také vybaven obvodem (podobný jako MUTE) - na výstup je zapojen vypínatelný útlumový článek, tvořený rezistorem R6 a spínacím tranzistorem FET. Zkratováním svorek 6 a 7 tranzistor sepne a utlumí výstupní signál asi o 30 - 40 dB, což je hodnota dostačující. Útlumový článek lze samozřejmě vypustit, nebudete-li tuto funkci potřebovat (rezistor R6 nahraďte drátovou propojkou). Tlumivku L1 tvoří 18 závitů lakovaným drátem průměru 1mm na trnu o průměru 8mm.
Základní technické údaje DPA 110


Výstupní výkon: 50 W 4 Ohm, 1kHz, 1%
35 W 8 Ohm, 1kHz, 1%
Kmitočtová charakteristika: 20-20 000 Hz +0/-0,3 dB
Odstup: >115dB filtr IHF-A, Rg = 100 Ohm
>119 dB 20 - 20 000 Hz, Rg = 100 Ohm
Přeslechy mezi kanály: dle konstrukce
Harmonické zkreslení: <0,03 % (1 kHz,1 dB pod limitací, 4 Ohm)
<0,02 % (1 kHz,1 dB pod limitací, 8 Ohm)
Intermodulační zkreslení: <0,02 % (60 Hz/4 kHz, 4:1, 1 dB pod limitací, 4 Ohm)
<0,015 % (60 Hz/4 kHz, 4:1, 1 dB pod limitací, 8 Ohm)
Fázová charakteristika: +10° (20Hz); 0° (1kHz); -2° (20kHz)
Citlivost: 1 V 50W / 4 Ohm
Vstupní impedance: 45 kOhm
Filtrační kondenzátory: 2 x 4 700 uF
Tranzistory: Mosfet/tři páry IRF, 2SK, SJ..
Zapojení tranzistorů: Komplementární pár
Stejnosměrné napájecí napětí: 35V symetricky