"Trápítko" tranzistorů

   Pod tímto podivným názvem se skrývá jednoduchý přípravek pro měření závěrného napětí tranzistorů (ale i diod, tyristorů, triaků...) a to metodou prvního průrazu. Tento jednoduchý přípravek používám už několik let pro zjišťování závěrného napětí tranzistorů při stavbě NF zesilovačů.

Princip funkce

   Princip funkce vychází z výše uvedené metody prvního průrazu. Tedy, přivedeme-li na polovodičový přechod vyšší napětí než snese, dojde k jeho průrazu a obvykle i zničení. Fyzikální podrobnosti každý nalezne v příslušné učebnici fyziky. Je-li ovšem při tomto jevu omezen proud tekoucí přechodem na dostatečně malou velikost, nedojde ke zničení přechodu. Takovémuto průrazu s omezeným proude se říká první průraz a je možné jej využít pro měření závěrného napětí. Na tomto principu je založen i tento přípravek. Proud tekoucí do přechodu je omezen na přibližně 1mA,což je velikost, která běžným křemíkovým tranzistorům neublíží. Přípravek je primárně určen pro měření výkonových tranzistorů.

Popis zapojení

   Vstupní napětí 230V stř. z oddělovacího transformátoru je usměrněno a pomocí jednoduchého násobiče napětí transformováno na cca 600V ss. Dále následují 3 rezistory, které zajistí omezení maximálního proudu do přechodu na cca 1mA. Rezistory musí být tři z bezpečnostních důvodů (omezení napěťového namáhání). Připojí-li se na výstup polovodičový přechod, dojde k prvnímu průrazu a připojený voltmetr ukáže závěrné průrazné napětí. Pokud je závěrné napětí vyšší něž cca 600V ukáže se na voltmetru pouze napětí kterým je přechod napájen.

Poznámka

Bylo by velmi nebezpečné vynechat oddělovací transformátor !!!
Přípravek pracuje s nebezpečným napětím, myslete na to i při stavbě i při používání !!!