Napájecí zdroj nestabilizovaného symetrického napětí

Zdroj je určený pro napájení koncových zesilovačů. Jedná se o naprosto triviální konstrukci nestabilizovaného zdroje symetrického napětí. Střídavé napětí z transformátoru je přiváděno na usměrňovač tvořený "kostkou" na 25A nebo lépe 50A s vývody fast-on. Usměrňovač může být umístěn přímo na desce (s vhodným chladičem) nebo mimo desku na chladiči a s deskou zdroje propojen dostatečně dimenzovanými vodiči. Č tveřice fóliových kondenzátorů omezuje rušení vznikající otevíráním a zavíráním diod. Jejich velikost může být od 10nF do 470nF a napětí alespoň 4-násobkem napětí zdroje. Potom již následuje čtveřice filtračních kondenzátorů jejich napětí je odvislé od napětí zdroje. Velikostně vyhoví až do kapacity 10mF / 100V. Rozměr plošného spoje je 125 x 80mm.